Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกใช้หลอดไฟในบ้าน และวิธีเปลี่ยนหลอดไฟเองง่าย ๆ

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกใช้หลอดไฟในบ้าน และวิธีเปลี่ยนหลอดไฟเองง่าย ๆ รวมเรื่องราวน่ารู้ของหลอดไฟ ทั้งประเภท แสงสีที่เหมาะกับการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ รวมถึงการทิ้งหลอดไฟแต่ละประเภทให้ปลอดภัย 

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมบ้าน ก่อนสาย ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่วนไหนที่ต้องเช็กบ้าง?

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมบ้าน ก่อนสาย ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่วนไหนที่ต้องเช็กบ้าง? ซ่อมบ้าน เป็นเรื่องที่คนมีบ้านต้องคอยสำรวจและดูแลอยู่ตลอดเวลา เพราะปัญหาเรี่องบ้านนั้นมีมากมายหลายอย่าง โดยเฉพาะ ระบบประปา และ ระบบไฟฟ้า ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะ ไฟฟ้า และ ประปา ถือเป็นระบบหลักของบ้าน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนในบ้าน แต่จะมีจุดไหนบ้างที่ควรตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่จะ ซ่อมบ้าน ได้ทันท่วงที

Categories
News

อาหารที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารสายยาง

อาหารที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารสายยาง หลายคนคงเคยได้ยินหรือรู้จักการให้อาหารทางสายยาง ซึ่งเป็นวิธีการให้อาหารแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยที่ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการกลืนอาหาร หรือผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณลำคอ ที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหารหรือเกิดอาการแทรกซ้อน อันเนื่องมาจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายการให้อาหารทางสายยาง