Categories
News

จัดฟันบางนา: น้ำยาบ้วนปาก ใช้ผิดวิธี เสี่ยงเกิดอันตรายต่อช่องปาก

จัดฟันบางนา: น้ำยาบ้วนปาก ใช้ผิดวิธี เสี่ยงเกิดอันตรายต่อช่องปาก การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องทำในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว แต่การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน ก็ยังทำให้หลายคนมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันตามมา

Categories
News

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์ การสวมใส่รีเทนเนอร์ ถือเป็นเรื่องที่คนที่เคยผ่านการเข้ารับการจัดฟันต้องเผชิญ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาหรือผู้ที่ต้องสวมใส่รีเทนเนอร์จะต้องระมัดระวัง รวมไปถึงจะต้องมีวินัยในการสวมใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในลักษณะที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและยังช่วยให้การเข้ารับการจัดฟัน ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฟัน